Blog

Architecten op Netflix, Echtscheidingsperikelen & Italiaans ijs in Olhão

Zowel Alvaro Siza als Eduardo Souta de Moura zijn beiden winnaars van de ambitieuzePritzker Prijs.  Ze behoren tot de Portugese architecten die bij de “Conversaties metArchitecten”, een serie op Netflix, te zien zijn. Alvaro Siza, opgeleid in de jaren ’50 en bekend als minimalist en expressionist verhaalt in het gesprek over zijn architectuuropleiding in Porto waar in die tijd Carlos Ramos directeur was. Daarnaast spreekt hij over de invloeden die architecten als Alvaro Aalto, Gropius en Neutra op zijn architectonische vorming hebben gehad. Bij de architectuuropleiding in Porto ging in die tijd net een nieuwe lichting leraren, waaronder Távora, aan de slag . Later zou Siza nog veel samenwerken met Távora, die ook lid was van de internationale groep CIAM. Eduardo Souta de Moura is duidelijk van een andere generatie. Hij werd tijdens zijn architectuurstudie in Porto, ook door Távora – maar dan al wat ouder – opgeleid. De Anjerrevolutie en de “inspraak bouwprojecten” die in het kader van SAAL werden bedacht bepaalde een ander deel van zijn opleiding. Mies van der Rohe en Aldo Rossi waren architecten die grote invloed hadden op zijn benadering van architectuur, hetgeenin zijn verschillende werken te herkennen is. Hij is afkomstig uit een conservatief gezin met broers en zussen die arts of rechter zijn en heeft dan ook in de begintijd van zijn carrière vooral dikke villa’s voor familieleden mogen ontwerpen. Hiermee sluit hij aan bijde opvatting dat je als jong architect op twee manieren carrière kunt maken. Je komt uit een milieu met genoeg rijke familieleden of relaties van je vader en dan komen de opdrachten wel van zelf binnen. Komt je echter uit een milieu waar dat niet zo of iets minder is, dan moet je als jong architect vooral via het winnen van prijsvragen nieuwe opdrachten zien binnen te halen. Souto de Moura behoort duidelijk tot de eerste categorie. Dat wordt nog eens onderstreept wanneer hij

Lees meer