Belastingen

Portugal kent een aantrekkelijk belastingregime voor zogenaamde “Non Habitual Residents"

RNH: Residentes Não Habituais

 • Regime geldig voor 10 jaar
 • Belastingvrijstelling voor buitenlands inkomen onder bepaalde condities
 • 10% belastingtarief voor kwalificerend pensioen inkomen
 • Belastingtarief 20% voor kwalificerend arbeidsinkomen (bepaalde beroepen en activiteiten met toegevoegde waarde)
 • Geen schenkingsrecht en successierecht: Portugees belastingrecht bied mogelijkheden voor de belastingvrije overdracht van vermogen aan ouders en kinderen
 • Portugal kent geen vermogensbelasting
 • Portugal kent geen “exit” tax

Golden visa.

Portugal heeft een VISA programma voor niet EU-inwoners.

 • Fiscaal inwoner/NHR
 • Geen fiscaal inwoner zijn geweest in de laatste 5 jaar
 • 183 dagen in Portugal in een periode van 12 maanden beginnend of eindigend in een belastingjaar
 • Woning met intentie als eerste of permanente woning op willekeurige dag in een belastingjaar
 • Registratie als NHR tot 31 maar van jaar volgend op jaar van inwonerschap
 • Geldig voor 10 jaar
 • Wereldinkomen declareren in Portugese belastingaangifte
 • Woonplaatsverklaring beschikbaar
 • Inwoner vanaf datum registratie (“split year”)

 

Achievements

Hallo

Laten we kennismaken!